Lợi ích từ việc sử dụng gạch cốt liệu bê tông
Gạch đất sét nung cho dù sản xuất theo công nghệ hiện đại cũng sẽ tiêu tốn một lượng lớn đất sét cũng như đốt cháy nhiều nhiên liệu. Ước tính, để sản xuất một tỉ viên gạch đát sét nung sẽ tiêu tốn khoảng 1,5 triệu m3 đất sét, 150 nghìn tấn than và thải ra khoảng 0,57 triệu tấn khí CO2. Dự báo đến năm 2020 nhu cầu vật liệu xây nước ta khoảng 42 tỉ viên gạch đất sét nung, con số tiêu tốn sẽ tăng lên khoảng 60 triệu m3 đất sét, hơn 5 triệu tấn than và thải ra 17 triệu tấn khí CO2. Từ đó có thể thấy, sử dụng vật liệu xây không nung là xu hướng tất yếu trong tương lai khi mà tài nguyên thiên nhiên ngày càng khan hiếm.

LỢI ÍCH TỪ VIỆC SỬ DỤNG GẠCH CỐT LIỆU BÊ TÔNG

Gạch đất sét nung cho dù sản xuất theo công nghệ hiện đại cũng sẽ tiêu tốn một lượng lớn đất sét cũng như đốt cháy nhiều nhiên liệu. Ước tính, để sản xuất một tỉ viên gạch đát sét nung sẽ tiêu tốn khoảng 1,5 triệu m3 đất sét, 150 nghìn tấn than và thải ra khoảng 0,57 triệu tấn khí CO2. Dự báo đến năm 2020 nhu cầu vật liệu xây nước ta khoảng 42 tỉ viên gạch đất sét nung, con số tiêu tốn sẽ tăng lên khoảng 60 triệu m3 đất sét, hơn 5 triệu tấn than và thải ra 17 triệu tấn khí CO2. Từ đó có thể thấy, sử dụng vật liệu xây không nung là xu hướng tất yếu trong tương lai khi mà tài nguyên thiên nhiên ngày càng khan hiếm.


Ngoài những lợi ích về tài nguyên môi trường, việc sản xuất và sử dụng gạch không nung thay thế gạch đất sét nung còn mang lại hiệu quả to lớn về sử dụng nguồn lực đầu tư của xã hội và hiệu quả kinh tế - xã hội của sản phẩm.

1. Lợi ích về đầu tư - sản xuất

So sánh hai nhà máy sản xuất gạch không nung và gạch đất sét nung có cùng quy mô công suất khoảng 30 triệu viên/năm như sau:

 


Đặt giả thiết toàn bộ nhu cầu vật liêu xây năm 2020 của Việt Nam là 42 tỷ viên (tương đương 1.400 nhà máy công suất 30 triệu viên/năm) được thay thế bằng gạch không nung, ta sẽ thấy hiệu quả vô cùng to lớn:
 


 

Dự kiến gói hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 của Chính phủ sẽ dành 30.000 tỷ đồng hỗ trợ các đối tượng thu nhập thấp, cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang,... vay để mua, thuê, nhà ở với lãi suất ổn định 6% trong 3 năm và thời hạn hỗ trợ lãi suất tối đa là 10 năm. Trong khi đó, nếu chuyển đổi sản xuất và sử dụng gạch không nung xi măng cốt liệu thay thế gạch đất sét nung sẽ tiết kiệm 28.000 tỷ đồng vốn đầu tư, giảm chi phí giá thành sản phẩm 10.500 tỷ đồng/năm, thời gian xây dựng lắp đặt các nhà máy sản xuất gạch rút ngắn trên 230 năm.

Những ưu điểm nổi bật của gạch bê tông cốt liệu so với gạch đất sét nung:


2. Hiệu quả kinh tế - kĩ thuật khi sử dụng gạch bê tông cốt liệu.

a) Giảm khối lượng tường xây

 

So sánh gạch đặc tuynel với gạch đặc bê tông cốt liệu

So sánh gạch rỗng tuynel với gạch rỗng bê tông cốt liệu


b) Giảm chi phí xây tường
 

So sánh gạch đặc tuynel với gạch đặc bê tông cốt liệu
So sánh gạch rỗng tuynel với gạch rỗng bê tông cốt liệu


Như vậy, gạch xi măng cốt liệu có rất nhiều ưu điểm so với gạch đất sét nung, có tính gần gũi và dễ sử dụng, giảm khối lượng tường xây và tiết kiệm nhiều chi phí xây tường nên có thể coi là sản phẩm thay thế hoàn hảo cho gạch đất sét nung.

Với suất đầu tư thấp, tiết kiệm hàng ngàn tỉ đồng vốn đầu tư, thời gian xây dựng lắp đặt nhanh chóng, nên hoàn toàn đủ khả năng đáp ứng nhu cầu Vật Liệu Không Nung xây dựng các công trình sử dụng vốn ngân sách theo tinh thần Thông tư số 09 của Bộ Xây dựng.